Základní FAQ o vstupu do USA

Plánujete cestu do Spojených států amerických a máte otázky ohledně víza a vstupu do této zajímavé země? Průvodce vstupu do USA je užitečným zdrojem informací pro cestovatele plánující cestu do Spojených států amerických. Připravili jsme pro vás základní přehled nejčastějších dotazů a odpovědí týkajících se vstupu do USA, včetně informací o systému ESTA a také programu bezvízového styku (VWP).

Co je to program bezvízového styku (VWP)?

Bezvízový program neboli Visa Waiver Program (VWP) umožňuje občanům vybraných zemí cestovat do USA bez víza na dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu. Česká republika je jednou ze zemí, které jsou do tohoto programu zahrnuty.

Které země jsou zahrnuty v bezvízovém programu? 

Aktuálně jsou do bezvízového programu zahrnuty tyto následující země: Andorra, Austrálie, Belgie, Brunej, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Jaký typ cestovního dokladu je potřebný k vycestování v rámci bezvízového programu? 

Cestování v rámci bezvízového programu je vyhrazeno pro cestující, kteří mají biometrický pas se zvláštními bezpečnostními prvky. Všichni účastníci tohoto programu musí mít biometrický pas, který obsahuje strojově čitelnou zónu. 

Co je to elektronický systém ESTA?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) je elektronický automatizovaný systém, který umožňuje cestujícím zemí VWP (bezvízového programu) získat povolení ke vstupu do USA, tedy umožňuje cestovat bez víza až na 90 dnů. 

Po vyplnění žádosti o autorizaci ESTA je cestující následně informován o své způsobilosti k vycestování do Spojených států v rámci bezvízového programu. ESTA je důležitým krokem pro cestování do USA pro cestující, kteří jsou oprávněni využívat bezvízový program.

Manhattan
Fotka od Felix Dilly, Manhattan

Proč je cestovní registrace ESTA tak důležitá?

ESTA pečlivě prověřuje všechny návštěvníky, kteří žádají o povolení ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu VWP. Cílem tohoto prověřování je zjistit, zda žadatelé splňují podmínky pro vstup do Spojených států a zda nepředstavují žádné bezpečnostní riziko či hrozbu pro zemi. ESTA kontroluje, zda plánovaná cesta do Spojených států není v rozporu se zákony a zda není spojena s možným ohrožením bezpečnosti státu. Tento proces je důležitý pro zachování bezpečnosti a integritu bezvízového programu.

Pro koho je cestovní registrace ESTA povinná?

Cestovní registrace pomocí systému ESTA je nezbytná a povinná pro všechny občany zemí zapojených do bezvízového programu (VWP), kteří plánují krátkodobou turistickou cestu do Spojených států. Jejím účelem je zajistit dostatečnou bezpečnostní kontrolu a zlepšit způsobilost cestujících pro vstup do USA.

Je cestovní registrace ESTA vízum?

Cestovní registrace ESTA není vízum, je to povolení, které umožňuje cestovat do USA bez víza, pokud vaše návštěva nepřesáhne 90 dní a je určena pro turistické nebo rekreační účely. Cestovní registrace ESTA je povinná pro všechny cestující v rámci bezvízového programu VWP a musí být schválena před nástupem do letadla. 

Kde a jak je možné o autorizaci ESTA požádat?

Cestovní registraci ESTA je možné získat na webové stránce https://esta.cbp.dhs.gov/. Na této stránce cestující odpovídají na otázky a tyto odpovědi se pak zpracovávají jako žádost o cestovní autorizaci. Žádost o cestovní autorizaci ESTA není v žádném případě možné podat osobně na ambasádě, konzulátu ani po příjezdu do USA. Je nutné o tuto žádost zažádat předem a online.

Jak dlouho před cestou je nutné žádat o cestovní registraci ESTA?

Obecně se doporučuje požádat o cestovní registraci ESTA co nejdříve je to možné, avšak nejméně 72 hodin před plánovaným odletem do USA. I když většina žádostí bývá schválena během několika minut, v některých případech může schválení trvat déle. Tato dostatečná časová rezerva poskytuje cestujícím dostatek času na případné vyřešení problémů nebo komplikací, které by mohly nastat při zpracování jejich žádosti.

Je možné zažádat o cestovní registraci ESTA méně než 72 hodin před plánovaným odletem? 

I když se doporučuje žádat o cestovní registraci ESTA nejméně 72 hodin před plánovaným odletem do USA, je stále možné žádat o ESTA kdykoliv před plánovanou cestou. Ve většině případů bývá odpověď na žádost zobrazena během několika minut

Jak dlouho je cestovní registrace ESTA platná?

Cestovní registrace ESTA je platná po dobu dvou let od data vydání, nebo do vypršení platnosti vašeho biometrického pasu, podle toho, co nastane dříve. Během platnosti ESTA můžete opakovaně cestovat do USA, ale každá návštěva nesmí přesáhnout 90 dní. Tato pravidla jsou stanovena v rámci bezvízového programu VWP a má tak zajistit dodržování podmínek povolených turistických a obchodních aktivit v USA.

Co dělat, pokud vám není schválena cestovní registrace ESTA? 

Pokud není cestovní registrace ESTA schválena, cestující v rámci bezvízového programu VWP by měli počítat s tím, že jim pravděpodobně nebude umožněn nástup do letadla. Mohou se také setkat se zpožděním během odbavovacího procesu na letišti nebo jim nebude vůbec povolen vstup na území Spojených států.

Jsou informace z cestovní registrace ESTA důkladně zabezpečena a kdo má do databáze přístup? 

Data a další informace z ESTA jsou důkladně zabezpečeny a podléhají vysokému stupni ochrany, podobně jako u jiných cestovních programů pro kontrolu cestujících. Přístup k těmto informacím je velmi omezený a mají k nim přístup pouze specializovaní pracovníci, kteří jsou pověřeni jejich zpracováním a kontrolou. Díky těmto opatřením není nutné mít obavy o bezpečnost osobních údajů poskytnutých při žádosti o ESTA.

Jak dlouho jsou data v systému ESTA uložena?

Data a informace v systému ESTA jsou aktivní a přístupná po dobu platnosti ESTA, což obvykle trvá 2 roky od data vydání, nebo do konce platnosti vašeho biometrického pasu, podle toho, která situace nastane dříve. Po uplynutí této doby jsou data automaticky odstraněna ze systému. Tato opatření přispívají k ochraně osobních údajů a zajištění bezpečnosti informací v souladu s příslušnými právními předpisy a standardy ochrany osobních dat.

Mohu aktualizovat údaje ve své žádosti o cestovní registraci ESTA?

Ano, některé údaje můžete aktualizovat i po schválení vaší cestovní registrace ESTA. Avšak poté je nutné čekat na to, zdali byla žádost opětovně schválena.

Musí mít dítě vlastní cestovní registraci ESTA?

Ano, každý cestující, včetně dětí bez ohledu na věk, musí mít vlastní individuální schválenou cestovní registraci ESTA pro cestu do USA v rámci programu VWP. K žádosti o ESTA může být oprávněná i třetí strana, jako jsou příbuzní nebo cestovní zástupci.

Musí mít povolení ESTA také cestující, kteří přes Spojené státy pouze projíždí?

Cestující ze zemí zapojených do bezvízového programu musí mít pro tranzit přes Spojené státy buď cestovní registraci ESTA, nebo platné vízum. V případě tranzitní cesty přes Spojené státy směrem do jiné země, je nutné do cestovní registrace ESTA uvést poznámku „tranzit“ a do pole pro cílovou destinaci uvést vaši konečnou destinaci, kam směřujete.

Kdy je potřeba vízum?

Potřeba víza vzniká v situacích, kdy plánujete zůstat v USA déle než 90 dnů nebo pokud cestujete za pracovním účelem. V takových případech není dostatečné povolení ESTA a je nutné získat odpovídající vízum. Vízum umožňuje pobyt v USA na delší dobu nebo k vykonávání specifických aktivit, jako je práce nebo studium.