Jak se změnilo cestování do Anglie?

Brexit patří k nejvýznamnějším politickým událostem v historii Evropy posledních let. Od rozhodnutí o odchodu Spojeného království z Evropské unie je brexit všudypřítomným tématem, které neustále vzbuzuje emoce. Jeho dopad na Anglii je značný a jsou to zejména ekonomické výkyvy i určité politické změny, které mohou zásadním způsobem ovlivnit životy obyvatel této země. Jedno je jisté – Brexit má vliv i na zbytek světa a jeho důsledky pocítíte i při cestování, práci, studiu nebo dlouhodobém pobytu v Británii.

Cestovní pas

Cestování do Spojeného království se v určitých věcech mění. A stejně tak život lidí, kteří pobývají v Británii dlouhodobě, ale nemají britské občanství. Od 1. února 2020 už Velká Británie není členem Evropské unie. Na začátku roku 2021 pak skončilo přechodné období, ve kterém platila ještě stará pravidla.

Nyní už můžete vstoupit pouze s platným cestovním pasem, jehož platnost nevyprší po celou dobu vašeho pobytu. Už tedy nestačí pouze občanský průkaz, jako v zemích EU. Pokud s sebou chcete vzít do Británie děti mladší 15 let, pamatujte, že musí mít vlastní pas.

Pokud cestujete do Británie za pracovními účely na kratší dobu (za účelem služební cesty, schůzky, konference apod.), stačí vám také pouze cestovní pas.

Vízum do Británie

Bez víza je do Velké Británie povoleno cestovat pouze za účelem turismu nebo návštěvy rodiny a přátel. Délka vašeho pobytu ale nesmí přesáhnout 6 měsíců. Chystáte-li se na pobyt delší, musíte si předem zažádat o vízum, pro občany EU je žádost ve zjednodušeném režimu.

Pokud se ovšem chystáte ve Spojeném království studovat, pracovat – ať už pro firmu nebo podnikat a nebo jedete na stáž, potřebujete si vyřídit vízum.

Víza a poplatky

Pokud jedete do Británie na půl roku a déle, nebo za jiným účelem než turistika či návštěva rodiny, musíte si předem vyřídit vízum. Poplatky za něj se liší podle délky a druhu. Pohybují se mezi 250–1500 librami (roční studentské vízum činí 470 liber, pracovní povolení 624 liber, za pracovní povolení na 5 let až 4 340 liber).

Dodatečné doklady

Cestujete-li do Anglie na krátkou dobu, můžete vstoupit s platným pasem, ale může se stát, že po vás na letišti budou chtít doložit další doklady nebo potvrzení:

  • o dostatku financí pro celý váš pobyt
  • doložení dostatečných financí pro návrat domů
  • doklad o zajištění ubytování na celou dobu pobytu
  • doklad, že účelem vaší cesty je opravdu turismus nebo informace o tom, koho navštěvujete

Pokud cestuje dítě do 18 let, mohou chtít navíc doložit:

  • dopis rodičů s jejich kontaktními údaji
  • informace o tom, u koho je ubytováno
  • případně i vyjádřením daných hostících osob

Status usedlíka

Na území Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska žije mnoho občanů Evropské unie díky předchozímu pravidlu volného pohybu v rámci EU. Pokud však chtějí legálně pobývat dál v Británii, musí získat statut usedlíka nebo „předběžného“ usedlíka.

Do 31. prosince 2025 mohou lidé s tímto statutem překročit hranice Velké Británie jen s dokladem totožnosti, po tomto datu už budou muset při vstupu do Spojeného království předkládat cestovní pas, díky statusu usedlíka ovšem nemusí mít britské vízum.

Zdravotní pojištění

Nadále platí zdravotní pojištění, které poskytuje Evropský průkaz zdravotního pojištění. Nemusíte se tedy bát, že by vás neošetřili nejen při úrazu a akutní péči, ale nárok máte i na klasické úkony u lékaře a standardní zdravotní péči jako běžní obyvatelé.

Mobilní operátoři

Vystoupení Británie z Evropské unie má bohužel vliv na poplatky za roaming. Bude to možná jeden z nejzásadnějších rozdílů, které běžný návštěvník země z EU pocítí. Před cestou si vždy ověřte konkrétní podmínky vašeho operátora a zpoplatnění hovorů a dat. Například Vodafone aktuálně uvádí, že poskytuje dál stávající poplatky za hovory a data podle vašeho tarifu v Británii, stejně jako v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, ale podmínky se mohou lišit u jiných operátorů.

Cesty autem a řidičský průkaz

Pro jízdu autem po Británii stačí mezinárodní řidičský průkaz a platná zelená karta, tedy potvrzení o povinném ručení. Nezapomeňte na levostranný provoz.

Celní předpisy

Bezcelně můžete převážet pouze zboží pro vlastní potřebu. Například v případě tabáku maximálně 250 g, 200 kusů cigaret, 50 doutníků, u alkoholu max. 4 litry lihovin, 18 litrů vína, 42 litrů piva. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje si vždy ověřit, zda se podmínky nezměnily.

Česká ambasáda

V případě ztráty nebo odcizení pasu ve Velké Británii v první řadě kontaktujte místní policii na nejbližší stanici. Poté požádejte Velvyslanectví ČR v Londýně, které vystaví doklad o odcizení a obeznámí příslušný obecní úřad v ČR. Konzulární úřad Velvyslanectví České Republiky v Londýně vyřizuje denně okolo stovky emailů a telefonní linka může být vytížená, proto případně pošlete email a v klidu vyčkejte na odpověď. Stejně tak můžete služby Velvyslanectví potřebovat při žádosti o schůzku ohledně víza nebo pokud budete potřebovat matriční záznamy nebo řešíte jiné souvislosti s příbuzenskými vztahy v Británii.

Sharing is caring!