Víza

Vízum je povolení, které vás za určitých podmínek opravňuje ke vstupu do cizí země. Uděluje se do pasu formou vízového štítku (včetně dětem).

Typy víz:

 • Schengenská (krátkodobá) víza – udělují se pro pobyt v  schengenském prostoru do 90 dnů. Udělují se jako:
  • Letištní průjezdní vízum (označuje se písmenem „A“ – slouží při čekání na letecký spoj v prostoru mezinárodního letiště).
  • Krátkodobé vízum (označuje se písmenem „C“) za účelem:
   • turistiky,
   • zdravotním,
   • obchodní cesty,
   • kulturním,
   • sportovním,
   • návštěvy (pozvání),
   • oficiálním (politickým),
   • studia, školení, stáže,
   • vědeckého výzkumu,
   • zaměstnání,
   • zácviku,
   • ostatní.

 • Dlouhodobá víza – pro pobyt nad 90 dnů. Opravňují zároveň ke krátkodobému pohybu a pobytu v jiných státech schengenského prostoru. Udělují se jako:
   • Dlouhodobé vízum (označuje se písmenem „D“) za účelem:
    • zdravotním,
    • kulturním,
    • sportovním,
    • návštěvy (pozvání),
    • rodinným,
    • studia, školení, stáže,
    • vědeckého výzkumu,
    • podnikání,
    • ostatní.
   • Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu (označuje se písmenem „D“) za účelem:
    • zaměstnání – zaměstnanecká karta a modrá karta,
    • sloučení rodiny,
    • studia,
    • vědeckého výzkumu,
    • pobytu rezidenta jiného členského státu EU,
    • dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu (označuje se písmenem „D“).

Pravidlo 90/180

V cizí zemi lze pobývat maximálně 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Je vaší povinností si počet dní hlídat a nepřekročit jej. Počet dní pobytu spočtete podle vstupních a výstupních razítek.

 

Kde a kdy podat žádost o vízum

Žádost se podává osobně na zastupitelském úřadu ČR toho státu, který je hlavním cílem cesty. Za osobu mladší 15 let podává žádost zákonný zástupce. Pokud se v něm úřad nenachází, žádost se podává v sousedním státě nebo na úřadě jiného státu schengenského prostoru, pokud s ním ČR má uzavřenou dohodu o zastupování. Jejich seznam naleznete zde.

Žádost můžete podat také prostřednictvím vízového centra či cestovní kanceláře, se kterou pobyt plánujete, pokud má příslušnou akreditaci.

Žádost lze podat nejdéle 3 měsíce a nejméně 15 dní před začátkem cesty.

Co potřebujete k vyřízení víza:

 • Formulář,
 • cestovní doklad,
 • fotografie,
 • biometrické údaje s otisky prstů,
 • poplatek,
 • podpůrné doklady prokazující:
  • účel cesty,
  • ubytování,
  • finanční prostředky,
  • záměr opustit území ČR,
  • cestovní zdravotní pojištění.

Prodloužení víza

V mimořádných případech lze žádat o prodloužení doby platnosti Schengenského (krátkodobého) víza  místně příslušnou pobočku Služby cizinecké policie, a to nejdříve 30 dní a nejpozději 3 dny před uplynutím povolené doby pobytu.

Ostatní cestovní doklady

 • Občanský průkaz – po Schengenském prostoru a některých státech (odkaz na seznam zemí…) se lze pohybovat pouze s občanským průkazem.
 • Cestovní průkaz – slouží jako náhrada za ztracený či odcizený pas na jednorázovou cestu s územní a časovou platností.
 • Řidičský průkaz, platební karty apod. nejsou považovány za platné cestovní doklady ani průkazy totožnosti.