Víza a jiné cestovní doklady

Vízum je povolení, které vás za určitých podmínek opravňuje ke vstupu do cizí země. Uděluje se do pasu formou vízového štítku.

Typy víz:

 • Schengenská (krátkodobá) víza– udělují se pro pobyt v  schengenském prostoru do 90 dnů. Udělují se jako:
  • Letištní průjezdní vízum (označuje se písmenem „A“ – slouží při čekání na letecký spoj v prostoru mezinárodního letiště).
  • Krátkodobé vízum (označuje se písmenem „C“) za účelem:
   • turistiky
   • zdravotním
   • obchodní cesty
   • kulturním
   • sportovním
   • návštěvy (pozvání)
   • oficiálním (politickým)
   • studia, školení, stáže
   • vědeckého výzkumu
   • zaměstnání
   • zácviku
   • ostatní

Pravidlo 90/180

V cizí zemi lze pobývat maximálně 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Je vaší povinností si počet dní hlídat a nepřekročit jej. Počet dní pobytu spočtete podle vstupních a výstupních razítek.

Kde a kdy podat žádost o vízum

Žádost se podává osobně na zastupitelském úřadu ČR toho státu, který je hlavním cílem cesty. Za osobu mladší 15 let podává žádost zákonný zástupce. Pokud se v něm úřad nenachází, žádost se podává v sousedním státě nebo na úřadě jiného státu schengenského prostoru, pokud s ním ČR má uzavřenou dohodu o zastupování. Jejich seznam naleznete zde.

Žádost můžete podat také prostřednictvím vízového centra či cestovní kanceláře, se kterou pobyt plánujete, pokud má příslušnou akreditaci.

Žádost lze podat nejdéle 3 měsíce a nejméně 15 dní před začátkem cesty.

Co potřebujete k vyřízení víza:

Prodloužení víza

V mimořádných případech lze žádat o prodloužení doby platnosti Schengenského (krátkodobého) víza  místně příslušnou pobočku Služby cizinecké policie, a to nejdříve 30 dní a nejpozději 3 dny před uplynutím povolené doby pobytu.

Ostatní cestovní doklady

 • Občanský průkaz – po Schengenském prostoru a některých státech (odkaz na seznam zemí…) se lze pohybovat pouze s občanským průkazem.
 • Cestovní průkaz – slouží jako náhrada za ztracený či odcizený pas na jednorázovou cestu s územní a časovou platností.
 • Řidičský průkaz, platební karty apod. nejsou považovány za platné cestovní doklady ani průkazy totožnosti.