Do kterých zemí (ne)potřebujete pas

Jestliže cestujete do zemí Schengenského prostoru jako občan Evropské Unie, nepotřebujete pro překročení hranic cestovní pas ani občanský průkaz.

Nicméně doporučuje se mít s sebou alespoň občanský průkaz. Můžete ho potřebovat předložit na výzvu policie v dané zemi, apod. Je třeba počítat s tím, že státy mohou mít různá nařízení, která občanský průkaz vyžadují.

Země Schengenského prostoru:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Členské země EU, které nesplňují kritéria pro Schengen:

Kypr, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatskoje potřeba mít pas, vyjma Chorvatska a Bulharska (viz níže).

Výjimky:

Andorra, Monako, San Marino a Vatikán – tyto země nejsou součástí Schengenu, na jejich hranicích se uplatňují schengenské dohody. Proto vám jako občanům EU stačí občanský průkaz.

Detaily k vybraným zemím:

Velká Británie

Od 1. 10. 2021 upravila podmínky vstupu pro občany Evropské unie tak, že každý opět potřebuje platný cestovní pas (dospělý i dítě vlastní), tento musí být platný po celou dobu pobytu.

Egypt

Cestovní pas s dobou platnosti nejméně 6 měsíců ode dne podání víza. Vízum je udělováno za poplatek přímo na letišti v Egyptě.

Turecko a Tunisko

Cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje alespoň 3 měsíce plánovaného pobytu.

Chorvatsko

Cestovní pas či občanský průkaz v případě, že nebudete cestovat do Chorvatska letecky. Občanský průkaz musí být vydán po roce 2000 se strojově čitelnou zónou. Děti musí mít pas v případě, že rodič cestuje na občanský průkaz.

Bulharsko

Cestovní pas nebo občanský průkaz. Děti musí mít pas v případě, že rodič cestuje na občanský průkaz.


Pokud chcete navštívit zemi mimo Schengenský prostor, před cestou si ověřte, které dokumenty musíte mít s sebou a jaké jsou přesné podmínky vstupu a pobytu do dané země, zejména:

  • Zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
  • Zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

USA

Pokud chcete cestovat do USA bez víz, musíte si bezpodmínečně nechat vydat biometrický pas. Zda máte biometrický pas zjistíte zde. Děti taktéž musí mít svůj biometrický pas. Kromě toho musíte splnit ještě jednu podmínku: být registrovaný v americkém bezpečnostním systému ESTA.  Víc se o něm dočtete na stránkách Ministerstva vnitra.

Brazílie

Občané České Republiky mohou do Brazílie vstupovat bez nutnosti víz, pokud jejich návštěva je kratší než 90 dní. Nezapomeňte si s sebou vzít také i cestovní pas. Obdobné podmínky mají také i ostatní státy Jižní Ameriky.

A jak je to s cestováním s domácími mazlíčky?