Propadlý cestovní pas a ztráta

Propadnutí

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, můžete ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný pas pokutu až 10 000 Kč.

Ztráta pasu a odcizení

V případě ztráty či odcizení pasu nahlásíte situaci na policii a ta vám vydá potvrzení. Následně zažádáte na zastupitelském úřadě ČR v místě svého pobytu o nový.

Ztráta pasu a odcizení v zahraničí

Postup je obdobný. Nahlásíte ztrátu na tamější policii a ta vám vydá potvrzení. Ztrátu také oznámíte na tamním zastupitelském úřadu ČR.

Pokud naléhavě potřebujete cestovní doklad, požádá zastupitelský úřad o vystavení cestovního průkazu – náhradního cestovního dokladu. Ten je dokladem o jednotlivé cestě s územní a časovou platností (nejčastěji o umožnění návratu do ČR).

Jestliže se v dané zemi nenachází úřad zastupitelský úřad ČR, můžete se obrátit na zastup. úřad některého z členských států EU. Ten vám smí vydat náhradní cestovní doklad EU.

Oficiální informaci od policie jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, naleznete zde (pdf, 966 kB).

Cestovní průkaz – jednorázový cestovní doklad s územní a časovou platností