Propadlý cestovní pas a ztráta cestovního pasu

Naprostá nutnost před dovolenou nebo odjezdem do zahraničí je kontrola cestovních dokladů. V zemích Schengenu pas nepotřebujete, zde postačí platný občanský průkaz. Pokud však jedete trochu dál, zkontrolujte si nejen, zda cestovní pas máte, ale především jeho platnost.

Propadlý pas

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.

Výměna starého pasu za nový cestovní pas

Podání žádosti o nový cestovní pas může proběhnout na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

  • Cestovní pas s běžnou lhůtou vydání 30 dnů stojí 600 Kč (děti do 15 let 100 Kč). 
  • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů stojí 3 000 Kč (dítě do 15 let 1 000 Kč). 
  • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne stojí 6 000 Kč (dítě do 15 let 2 000 Kč) – tento lze převzít pouze u Ministerstva vnitra!
cestovní pas

Ztráta cestovního pasu a odcizení

Ztrátu, odcizení, zničení nebo nález cestovního pasu nahlaste neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo na Policii ČR, kde vám vydají potvrzení. O vydání nového cestovního pasu požádejte u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Úřad obce s rozšířenou působností nemusí být v místě vašeho trvalého bydliště.

Pokud ztrátu nebo krádež ihned nahlásíte, nebudete platit žádnou pokutu, pouze vás čeká výměna pasu za nový a s tím související náklady. Cena bude záviset na vybrané lhůtě vydání pasu a vydání nového pasu můžete odložit až na dobu, kdy bude opět potřeba.

Ztrátu či krádež cestovního pasu vždy nahlaste co nejdříve, protože zde hrozí zneužití identity a chráníte tak především sami sebe. Nahlášený cestovní pas úřady zavedou do systémů jako neplatný a nebude jej již možné použít ani na letišti, ani při ověřování podpisů, apod.

Ze stejného důvodu však už nikdy nepoužívejte jednou nahlášený cestovní pas, kdybyste ho například později našli zastrčený doma na dně šuplíku – na letišti by vás hned zadrželi a zbytečné nepříjemnosti jsou na světě.

Ztráta pasu a odcizení v zahraničí

Postup je obdobný. Nahlásíte ztrátu na tamější policii a ta vám vydá potvrzení. Ztrátu oznámíte na tamním zastupitelském úřadu ČR, kde vydají dočasný cestovní průkaz.

Seznam zastupitelských úřadů ČR

Pokud naléhavě potřebujete cestovní doklad, požádá zastupitelský úřad o vystavení cestovního průkazu – náhradního cestovního dokladu. Ten je dokladem o jednotlivé cestě s územní a časovou platností (nejčastěji o umožnění návratu do ČR).

Jestliže se v dané zemi nenachází úřad zastupitelský úřad ČR, můžete zažádat o vydání cestovního průkazu na zastup. úřad některého z členských států EU. Ten vám smí vydat náhradní cestovní doklad EU.

Cestovní průkaz – jednorázový cestovní doklad s územní a časovou platností